HomeRADIO WATYKAŃSKIE
Radio Vaticano   
inne języki  
Papież do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego: modlitwa nie jest stratą czasu

„Nowe wino w nowych bukłakach”. Pod tym ewangelicznym hasłem obraduje od 25 do 29 listopada w Rzymie sesja plenarna Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Spotykając się z jej uczestnikami, Papież nawiązał do soborowej odnowy zakonów.

„Po Soborze Watykańskim II nadal utrzymywał się silny powiew Ducha. Z jednej strony skłaniał on zgromadzenia zakonne do wprowadzania w życie odnowy duchowej, charyzmatycznej oraz instytucjonalnej, jakiej wymagał [od nich] sam Sobór. Z drugiej zaś wzbudzał w sercach mężczyzn i kobiet nowe sposoby odpowiadania na wezwanie Jezusa do pozostawienia wszystkiego, by poświęcić własne życie pójściu za Nim i głoszeniu Ewangelii” – powiedział Papież.

Ojciec Święty podkreślił potrzebę rozeznawania jakości „nowego wina”, czyli  ...»


Papież wzywa do zmiany duszpasterskiej mentalności

O prawdziwą kościelną transformację i zmianę duszpasterskiej mentalności, gdy chodzi o pracę Kościoła w miastach, zaapelował Papież. Ojciec Święty dzielił się swym doświadczeniem z uczestnikami międzynarodowej konferencji na temat duszpasterstwa wielkich miast. Z udziałem 25 biskupów światowych metropolii odbyła się ona w Barcelonie. Dziś przybyli oni do Rzymu na specjalne spotkanie z Papieżem.

Franciszek  ...»Papież do paulistów o fantazji miłosierdzia i kreatywności w głoszeniu Ewangelii

Fantazja miłosierdzia nie zna ograniczeń i potrafi otwierać wciąż nowe drogi, by wnosić powiew Ewangelii w kultury i w coraz to nowe realia społeczne. Ojciec Święty mówił o tym do zakonnej Rodziny św. Pawła, z którą spotkał się z okazji jubileuszu stulecia jej powstania i działalności w Kościele. Nawiązując do charyzmatu założyciela należących do niej zgromadzeń, bł. Jakuba Alberione, Papież  ...»


Franciszek na porannej Mszy: nie poddawać się duchowi zdeprawowania, ale żyć z nadzieją

Nawet pośród wielu trudności chrześcijanin nie załamuje się. Jednak zdeprawowanie i rozproszenia oddalają nas od Pana. Przypomniał o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii Franciszek oparł się na przykładzie dwóch miast, Babilonu i Jerozolimy, o których mówiły czytania mszalne z Apokalipsy św. Jana i z Ewangelii św. Łukasza. Podkreślił, że zwracają one naszą uwagę na  ...»


Audiencja ogólna: Kościół to rzeczywistość dynamiczna, która zmierza ku wiecznemu Królestwu Bożemu

Pielgrzymowanie ludu Bożego – to kolejny temat eklezjologiczny, jaki podjął Papież podczas audiencji ogólnej. W katechezie Franciszek przypomniał, że Kościół nie jest rzeczywistością statyczną, będącą celem samym w sobie, lecz wspólnotą wędrującą przez wieki ku wiecznemu Królestwu.

„Kiedy zwracamy się ku temu horyzontowi, zdajemy sobie sprawę, że nasza wyobraźnia odmawia posłuszeństwa, ledwie  ...»Franciszek do chrześcijan Bliskiego Wschodu: bądźcie mocni w wierze!

Franciszek zaapelował do chrześcijan z Iraku, Syrii i całego Bliskiego Wschodu, aby mimo cierpienia i przemocy, których doświadczają, trwali mocno w wierze. Mówił o tym w pozdrowieniu tłumaczonym na arabski, podczas audiencji ogólnej.

„Przemoc, cierpienie i ciężar grzechu powinny skłonić nas do tego, by zdać się na sprawiedliwość Boga, który osądzi każdego według jego uczynków. Bądźcie silni,  ...»Solidarność, rodzina, ochrona życia 
Kard. Sarah w Haiti: aby świat nie zapomniał o potrzebujących

Kard. Robert Sarah, ustępujący przewodniczący Papieskiej Rady „Cor Unum”, udał się do Haiti. Przed niespełna pięciu laty kraj ten zniszczyło silne trzęsienie ziemi. Zginęło 230 tys. osób. Kościół wniósł istotny wkład w odbudowę kraju. Haiti wciąż jednak potrzebuje pomocy zagranicznej. Na ten fakt chce zwrócić uwagę swoją wizytą w tym kraju szef watykańskiej dykasterii charytatywnej. Temu celowi  ...»


Manila: Rok ubogich

Na dwa miesiące przed papieską wizytą na Filipinach archidiecezja Manili ogłosiła „Rok ubogich”. Jego otwarcie zbiegnie się z początkiem Adwentu i ma na celu uwrażliwienie opinii społecznej na rosnący w tym wyspiarskim kraju problem ubóstwa i konieczność większego zaangażowania ochrzczonych w pomoc potrzebującym.

„Pamiętając o tym, że Jezus urodził się w stajni, a w czasie swej działalności zawsze  ...»Nikaragua: kanał międzyoceaniczny, “kanał” społeczny

Kościół w Nikaragui wezwał władze do podjęcia dialogu społecznego w sprawie budowy kanału Atlantyk-Pacyfik. Ten gigantyczny projekt, mający być konkurencją dla Kanału Panamskiego, Nikaragua zamierza zrealizować we współpracy z Chinami. Wybudowanie wodnej infrastruktury o długości 278 km wymaga wykupu sporych obszarów ziemi będących na ogół w posiadaniu ubogich rolników. Stąd od września trwają  ...»


Episkopat Francji: aborcja nie jest prawem człowieka, ale jego naruszeniem

„Czy jakieś prawo człowieka może opierać się na negowaniu prawa do życia innych ludzi, i to na samym początku ich egzystencji? Wszyscy przeszliśmy przez stan embrionalny; czyżbyśmy o tym zapomnieli?”. Takie pytania czytamy w oświadczeniu wydanym 22 listopada przez przewodniczącego grupy roboczej episkopatu Francji pracującej nad kwestiami społeczno-edukacyjnymi związanymi z aborcją. Bp Guy de  ...»


Madryt: manifestacja w obronie życia

W Hiszpanii nie milkną echa sobotniej manifestacji w obronie życia i przeciwko ustawie o aborcji. Pod hasłem „Każde życie jest ważne” ulicami Madrytu przeszły tysiące ludzi, domagając się od rządu dotrzymania obietnic wyborczych.

Milion czterysta tysięcy osób zdaniem organizatorów, zaledwie sześćdziesiąt tysięcy według policji wzięło udział w sobotniej manifestacji w obronie życia, kobiety i  ...»Kościół, dialog, pokój i polityka 

„Daty jeszcze nie znamy, ale jestem pewny, że nadejdzie dzień, kiedy wspólnie oddamy chwałę Bogu, spożywając ten sam Chleb i pijąc z tego samego kielicha. Wiara w odzyskanie pełnej jedności jest jak najbardziej realna”. Przed papieską wizytą w Turcji mówi o tym, w wywiadzie dla włoskiego tygodnika Famiglia Cristiana prawosławny patriarcha Bartłomiej I.

Jako przykład stopniowego zbliżania się do ...»


Rosyjskie ministerstwo sprawiedliwości wniosło poprawki do federalnego prawa „O wolności sumienia i stowarzyszeniach religijnych”. Dotyczą one finansowania tych wspólnot religijnych w Rosji, które są wspierane przynajmniej częściowo przez źródła zagraniczne.

Każda wspólnota religijna działająca w Rosji zobowiązana została do opublikowania w internecie lub mediach informacji o strukturze i wielkości ...»


W stolicy Iranu 25 i 26 listopada trwa dziewiąte już z kolei kolokwium zorganizowane wspólnie przez tamtejsze Centrum Dialogu Międzyreligijnego Islamskiej Organizacji Kultury i Papieską Radę ds. Dialogu Międzyreligijnego. Przewodniczący tej watykańskiej dykasterii postawił tam pytanie o znaczenie takich spotkań. Uważa on, że rozmowy zwierzchników religijnych i uczonych przyczyniły się do ...»


„Akty przemocy dokonywane przez radykalnych hinduistów są zagrożeniem dla wolności religijnej, narażając na niebezpieczeństwo życie i mienie chrześcijan”. Tak niedawny atak fundamentalistów na kościół zielonoświątkowców w miejscowości Gangammapalaya w stanie Karnataka skomentował przewodniczący Ogólnoindyjskiej Rady Chrześcijan Sajan George.

W minioną niedzielę 23 listopada grupa hinduistów ...»


Setki katolików protestowało na ulicach miasta Meksyk przeciwko bezkarnej przemocy i żądało wyjaśnienia zagadki zniknięcia, czyli prawdopodobnego uprowadzenia i zamordowania, 43 studentów w mieście Iguala. Okazją była wczorajsza uroczystość Chrystusa Króla, która w tym roku zbiegła się z liturgicznym wspomnieniem bł. Miguela Pro – jezuity, który zginął w 1927 r. z rąk ateistycznego reżimu ze ...»

Kultura i społeczeństwo 

Wojciech Sawicki, sekretarz generalny Zgromadzenia Plenarnego Rady Europy, po wizycie Papieża:

„Papież nawiązał do tego, co leżało u podstaw tworzenia Rady Europy w 1949 r., parę lat po zakończeniu wojny, tego, co było wtedy ważne: dążenia do pokoju, aby to, co działo się w Europie parę lat wcześniej już nigdy się nie powtórzyło. Po to jest przede wszystkim Rada Europy. A Papież w przemówieniu do ...»


Marek Jurek:

„Był to wielki apel o powrót Europy przede wszystkim do swego powołania, bo nie chodzi tylko o tradycję. Ojciec Święty podkreślał, podobnie jak Jan Paweł II w Ecclesia in Europa, że chrześcijaństwo jest nie tylko przeszłością Europy, chociaż jest fundamentem naszej tradycji. Jest jednak przede wszystkim nadzieją Europy. Podkreślał, że Europa musi odzyskać tę zdolność zbudowania swojej ...»


Między islamem i chrześcijaństwem nie może być dialogu międzyreligijnego, w tym sensie jak to rozumie Watykan – oświadczył wielki mufti Turcji w przededniu przybycia do tego kraju Papieża Franciszka.

Mehmet Gormez sprecyzował, że instytucje religijne mogą ze sobą rozmawiać o sprawach moralnych świata. Jednakże nadawanie papieskiej wizycie charakteru, który wykracza poza relacje czysto ...»


W Madrycie odbył się III Kongres Szkół Katolickich. Wzięło w nim udział ponad 600 osób z całej Hiszpanii: dyrektorów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji edukacyjnych.

Obrady przebiegały pod hasłem „Szkoły z duszą”. Uczestnicy kongresu debatowali m.in. nad istotą szkół katolickich, ich utrzymaniem, co staje się coraz większym wyzwaniem, nad nowymi metodami wychowawczymi, a także nad misją ...»


W Watykanie odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych Nagród Ratzingera. Są to jedne z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych w Kościele. Na wniosek specjalnej kapituły przyznaje je sam Papież. W tym roku po raz pierwszy został nią uhonorowany Polak, wybitny biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski. Drugą laureatką została prof. Anne-Marie Palletier z Francji, specjalistka w dziedzinie ...»


Papież Franciszek - klucz do lektury Jego przesłania

Słuchaj: RealAudioMP3
 
...»


Słuchaj: RealAudioMP3
W Magazynie: „Przed wizytą Papieża Franciszka w Konstantynopolu” – rozmowa z ks. prof. Marcinem Składanowskim z Katedry Teologii Protestanckiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – Katolickie Radio Podlasie, Siedlce

 
...»

Kościół na świecie 
Lyon: powstał Instytut Teologii Ciała, we Francji rośnie zapotrzebowanie na Jana Pawła II

W Lyonie powstał Instytut Teologii Ciała. Ma on przekazywać Francuzom nauczanie Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie. Zdaniem prezesa Instytutu ...»


Kard. Koch: wizyta Papieża u patriarchy to już tradycja, chcemy pomóc chrześcijanom w Turcji

Wizyta Papieża u prawosławnego patriarchy Konstantynopola jest przede wszystkim świadectwem bardzo dobrych relacji między Stolicą Apostolską i ...»


Ekumeniczna inicjatywa watykańskiej dykasterii w Roku Życia Konsekrowanego

O jednej z inicjatyw planowanych przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego w roku poświęconym temu życiu mówi w wywiadzie dla Radia ...»


Lwów: inauguracja Roku Życia Konsekrowanego

W rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej zainaugurowano dziś Rok Życia Konsekrowanego. Jego obchodom na Ukrainie będzie patronował sługa Boży bp ...»


Turcja oczekuje na wizytę Papieża

W Turcji myśli się już o papieskiej wizycie. Patriarchat Ekumeniczny Konstantynopola przekazał tureckiej agencji prasowej Anadolu notę, w której ...»


Kościół w Polsce 

Kwestie dotyczące Synodu Biskupów o rodzinie, propozycje duszpasterskie na rzecz rodziny oraz sprawy organizacyjne związane z pielgrzymką Papieża do Polski. Tematy te podjęto na Nadzwyczajnym Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które ...»W Poznaniu zmarła dr Wanda Błeńska, lekarz i świecka misjonarka, która poświęciła życie służbie chorym na trąd. Miała 103 lata.

W 1950 r. dr Błeńska wyjechała do Ugandy, gdzie w Bulubie nad Jeziorem Wiktorii przez ponad 40 lat ofiarnie służyła ...»


Uwolniono porwanego w Republice Środkowoafrykańskiej polskiego misjonarza ks. Mateusza Dziedzica. Informację tę potwierdziło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Wikariusz biskupi ds. misji z tarnowskiej kurii biskupiej powiedział, że nie są znane ...»
Prawie 70 osób zapisało się, by przez dwanaście godzin na zmianę czytać Pismo Święte w bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Zorganizowano tam Maraton Biblijny.

„Czytanie Pisma Świętego rozpoczęło się o szóstej rano – poinformował ks. Tomasz ...»


Na Jasnej Górze rozpoczęły się doroczne rekolekcje episkopatu. Uczestniczą w nich niemal wszyscy polscy biskupi na czele z prymasem. Czterodniowe ćwiczenia duchowe przebiegają pod hasłem: „Dobry pasterz”.

Do głoszenia rekolekcji zaproszony został ...»


Papieskie intencje modlitewne
›  Listopad


Przegląd wydarzeń tygodniaSłuchaj: RealAudioMP3
 ...»

PAPIEŻ FRANCISZEK
›  LUMEN FIDEI
BENEDYKT XVI
›  ECCLESIA IN MEDIO ORIENTE
›  LIST APOSTOLSKI PORTA FIDEI
›  ADHORTACJA APOSTOLSKA AFRICAE MUNUS
›  ADHORTACJA APOSTOLSKA VERBUM DOMINI
›  ENCYKLIKA CARITAS IN VERITATE
›  ENCYKLIKA SPE SALVI
›  ADHORTACJA APOSTOLSKA SACRAMENTUM CARITATIS
›  ENCYKLIKA DEUS CARITAS EST


Wspólne dziedzictwo
Aleksander Kowalski
›  Dialog chrześcijańsko-żydowski; Amerykański Żyd Gary Krupp toruje drogi dialogu
›  Apele Jana Pawła II o dialog i pokój w przedostatnim roku pontyfikatu
›  Spotkanie Franciszka w Watykanie z prezydentami Izraela i Palestyny w 2014 roku
›  Początek i prehistoria pontyfikatu Franciszka

O nas Godziny emisji Kontakt Materiały RV Z audycji wieczornych Inne języki Stolica Apostolska Państwo Watykańskie Urząd Papieskich Nabożeństw Liturgicznych
All the contents on this site are copyrighted ©. Webmaster / Credits / Legal Conditions / Reklama