Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:

Watykan i Stolica Apostolska \ Wydarzenia watykańskie

Watykan w ONZ: przeciw narkomanii edukacja, reintegracja, rodzina

Narkotyki skonfiskowane przez policję, Francja - EPA

16/03/2017 14:50

Integralna formacja ludzka, sprawiedliwość z poszanowaniem godności człowieka i faktyczna reintegracja społeczna mają istotne znaczenie dla przeciwdziałania narkomanii. To trzy filary zapobiegania i zwalczania tej plagi, które wskazał 14 marca szef delegacji Stolicy Apostolskiej na 60. sesję oenzetowskiej Komisji ds. Narkotyków. Ks. Janusz Urbańczyk, stały watykański obserwator przy biurach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu i zarazem przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), podkreślił kluczową na tym polu rolę rodziny.

Na pierwszym miejscu – zauważył papieski dyplomata – należy zbadać przyczyny podaży i popytu na narkotyki. Wiążą się one z nieobecnością rodziny, z naciskami społecznymi, działalnością handlarzy i szukaniem przez młodzież nowych doświadczeń. Trzeba to zwalczać na drodze edukacji, a ściślej przez integralną formację ludzką.

Ks. Urbańczyk podkreślił następnie konieczność autentycznej sprawiedliwości przy podejściu do przestępstw w tej dziedzinie. Przypomniawszy, iż Stolica Apostolska domaga się zniesienia kary śmierci, stwierdził, że system karny musi zawsze odpowiadać ludzkiej godności oraz planowi Bożemu co do człowieka i społeczeństwa.

Wreszcie watykański obserwator przy wiedeńskich agendach ONZ zwrócił uwagę na znaczenie faktycznej reintegracji społecznej celem skutecznej walki z tą plagą. Przytoczył słowa Papieża Franciszka, że „każdy narkoman ma swoją osobistą historię i trzeba go wysłuchać, zrozumieć, kochać, a na ile to możliwe, uzdrowić i oczyścić. Nie można go traktować jak zwykły przedmiot czy zepsuty mechanizm”.

ak/ rv

16/03/2017 14:50