Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:

Świat \ Kościół na świecie

Madryt: uroczystości ku czci Matki Bożej Almudena

Matka Boża Almudena

09/11/2017 16:26

W Madrycie trwają uroczystości patronalne Matki Bożej Almudena, pod której wezwaniem jest tamtejsza katedra. W tym roku przebiegają one pod hasłem „Maryja, przyczyna naszej radości”. Uroczystej Mszy i tradycyjnej procesji przewodniczył kard. Carlos Osoro.

Kult Matki Bożej Almudena jest ściśle związany z początkami chrześcijaństwa w Madrycie. W 1085 r. odpadł fragment wieży strażniczej w bramie De la Vega. W niszy ukazała się niewielka figura Matki Bożej, którą chrześcijanie ukryli w obawie przed Arabami. Dokumenty z 1382 r. mówią, że mieszkańcy czczą ją pod wezwaniem „Almudena”. Nazwa pochodzi od arabskiego słowa „al-mudayna”, czyli cytadela. Matka Boża Almudena uważana była już za opiekunkę rozwijającego  się Madrytu. Figura została ukoronowana 10 listopada 1948 r. Papież Paweł VI ogłosił Matkę Bożą Almudena patronką diecezji madryckiej 1 lipca 1977 r.

W tym roku uroczystości przebiegają pod hasłem „Maryja, przyczyna naszej radości”. Od wczoraj mieszkańcy miasta składali tzw. ofiarę maryjną. Zwyczajowo były to kwiaty, jednak od wybuchu kryzysu ekonomicznego zamieniono je na „ofiarę solidarnościową”. Mieszkańcy Madrytu przynoszą żywność, którą następnie Caritas rozdziela wśród rodzin ubogich. W homilii kard. Carlos Osoro zachęcił, aby uczyć się od Maryi wiary oraz dyspozycyjności. Pragnie on również, aby madrycka diecezja stała się Kościołem, który wychodzi na peryferie i włącza wszystkich do jednej wspólnoty uczniów Chrystusa.

M. Raczkiewicz CSsR/ Madryt/rv

09/11/2017 16:26