Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:

Polska \ Kościół w Polsce

Warszawa: 50-lecie Komisji ds. Misji KEP

Biskupi Polski - AP

13/11/2017 16:31

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się dziś uroczysta gala z okazji 50-lecia Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji. Do jej zadań należy m.in. integrowanie środowisk misyjnych w Polsce oraz wspieranie materialnie i duchowe misjonarek i misjonarzy.

Przewodniczący Komisji bp Jerzy Mazur podkreślił, że wciąż istnieje wielka potrzeba działań na rzecz animacji misyjnej: „To jest wielka przestrzeń, szukanie dróg współpracy z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, delegatami biskupów ds. misji, poszczególnymi diecezjami, zgromadzeniami zakonnymi, razem z fundacjami – powiedział ordynariusz ełcki. – Ta animacja misyjna jest konieczna, a to po to, żeby była jeszcze większa świadomość misyjna. W animacji misyjnej powinniśmy jeszcze większy nacisk położyć na świadomość świeckich”.

W czasie uroczystości wręczone zostały - po raz pierwszy - medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis”, przyznawane osobom i instytucjom zasłużonym dla misji.

R. Łączny/ KAI

13/11/2017 16:31