Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:

Papież \ Działalność papieska

Ks. Andrzej Iwanecki biskupem pomocniczym w Gliwicach

Ręce biskupa - ANSA

18/11/2017 10:30

Ojciec Święty mianował nowego biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Został nim ks. prał. Andrzej Iwanecki, dotychczas proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu.

Biskup nominat ma 57 lat. Pochodzi z Siemianowic Śląskich. Do kapłaństwa przygotowywał się w katowickim seminarium duchownym. Po święceniach był wikarym w Orzeszu, Bielsko-Białej i Tarnowskich Górach-Strzybnicy. W 1992 r. został inkardynowany do nowoutworzonej diecezji gliwickiej. Od 1995 r. posługuje w parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu, przez pierwsze trzy lata jako wikary, a następnie jako proboszcz.

Rozmawiając o papieskiej nominacji z Radiem Watykańskim, ks. Iwanecki zaznaczył, że przyjmuje ją w duchu posłuszeństwa i to nie tylko Ojcu Świętemu, ale przede wszystkim Panu Jezusowi.

        

         kb/ rv

18/11/2017 10:30