Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:

Papież \ Działalność papieska

Papież: spotkanie z ekumeniczną Radą Kościołów Tajwanu

Spotkanie Papieża z ekumeniczną Radą Kościołów Tajwanu

07/12/2017 13:54

Do wychowywania nowych pokoleń w duchu miłości i dialogu zachęcił Papież, przybyłą dziś do Watykanu, delegację Narodowej Rady Kościołów Tajwanu. Jest to ekumeniczna organizacja, która zrzesza pięć wspólnot chrześcijańskich, (cztery wspólnoty protestanckie: prezbiterianów, anglikanów, metodystów i luteran) włącznie z katolicką Konferencją Episkopatu Tajwanu.

W przemówieniu Franciszek zwrócił uwagę, że doświadczył ogromnego entuzjazmu i pomysłowości ludów Azji podczas ostatniej podróży apostolskiej do Birmy i Bangladeszu. Odwołał się także do słów, które padły w poprzedzających jego wystąpienie powitaniach: „Pokój bez miłości nie jest prawdziwym pokojem, bez miłości świat ogarnia chaos”. Zachęcił zebranych do wspólnego dawania świadectwa miłości i jedności, a także do zatroszczenia się o przyszłość poprzez formację nowych pokoleń.

„Umocnienie relacji pomiędzy różnymi wspólnotami chrześcijańskimi, wspólne głoszenie Jezusa, także przez dzieła miłosierdzia i wychowywanie młodych pokoleń przyniosą korzyść całemu społeczeństwu. Budowanie lepszej przyszłości dla wszystkich wymaga, w szczególności, wychowywania młodych pokoleń w sztuce dialogu, w taki sposób, by mogli stać się krzewicielami tak bardzo dziś potrzebnej kultury harmonii i pojednania. By podążali drogą, która z Bożą pomocą, poprowadzi od konfliktu do zjednoczenia, a która okazuje się tak owocna w ekumenicznej podróży.” – powiedział Ojciec Święty.

mk/ rv

 

07/12/2017 13:54