Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:

Papież \ Działalność papieska

Papież odpowiadał na pytania rzymskich kapłanów

Papież na spotkaniu z rzymskimi księżmi

15/02/2018 15:41

Zgodnie z długą, wprowadzoną jeszcze przez Jana Pawła II tradycją, Papież spotkał się dziś na początku Wielkiego Postu z kapłanami swej diecezji. Spotkanie odbyło się w Bazylice św. Jana na Lateranie, która jest rzymską katedrą. Franciszek odpowiadał na pytania kapłanów. Spotkanie miało charakter zamknięty, nie było na nim przedstawicieli mediów.

Jak opowiadają uczestnicy tego spotkania, Franciszek zwrócił w tym roku uwagę na różne etapy w życiu kapłana. Mówi ks. Andrea Cavallini

„Odpowiadając na pytania młodych księży, które były dość szczegółowe i dotyczyły różnych sytuacji współczesnego świata, Papież powiedział, że powinni się przejmować nie tyle aktualnymi okolicznościami, co wypracowaniem własnego kapłańskiego stylu, stylu osobistego, nieszablonowego, który nie opiera się na jakimś z góry określonym wzorcu. Ta odpowiedź była bardzo piękna. Mówiąc z kolei o kapłaństwie w wieku średnim, Franciszek zwrócił uwagę na umiejętność pożegnania się z niektórymi rzeczami. Trzeba umieć powiedzieć dość, nie być przywiązanym. I w końcu kapłańska starość, to jak zauważył Papież, czas, w którym można być bardziej gościnnym, więcej czasu można poświęcać innym, zwłaszcza młodym, aby pomóc im odkryć własne korzenie” – powiedział Radiu Watykańskiemu jeden z rzymskich kapłanów.

kb/ rv

15/02/2018 15:41