Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:

Papież \ Działalność papieska

Papież: mówcie o Jezusie szczególnie ubogim

Spotkanie z Instytutem Prado

07/04/2018 12:28

„Zdecydowana większość ubogich otwarta jest na wiarę; potrzebują Boga, a nieokazywanie im duchowej uwagi jest wielką dyskryminacją: «Opcja preferencyjna na rzecz ubogich musi głównie przyjąć formę uprzywilejowanej i priorytetowej opieki duchowej» (Evangelii gaudium, 200)” – powiedział Papież do członków Instytutu Prado.

Franciszek odwołał się do przykładu ich założyciela bł. Antoine Chevriera, który swoje życie poświęcił służbie najuboższym. Wskazał, że i dziś ich nie brak.

„Także i nasza epoka zna dobrze swoje biedy, i te z przeszłości i te nowe, materialne i duchowe, a wokół nas jest wielu, którzy cierpią, noszą swoje rany, biedy i smutki różnego rodzaju. Bardzo często są oni daleko do Kościoła i całkowicie ignorują radość i pocieszenie płynące z Ewangelii. Zadanie do wypełnienia w pracy z nimi jest ogromne i Matka Kościół jest zadawolona, że może liczyć na wasz wkład, synów i córek o. Chevriera. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaaprobować i wspierać waszą działalność pasterską, którą podejmujecie, zgodnie z charyzmatem waszych wspólnot, charyzmat, który jest mi bliski i który znajduje się w sercu odnowy misyjnej, do której wezwany jest Kościół; istnieje bowiem «wewnętrzna więź między ewangelizacją a promowaniem człowieka, która koniecznie musi się wyrażać i rozwijać w całej działalności ewangelizacyjnej» (EG 178)” – powiedział Ojciec Święty.

Franciszek przywołał także słowa św. Jana Pawła II, który z okazji  beatyfikacji ks. Chevriera zachęcał jego duchowych synów i córki do mówienia o Jezusie Chrystusie, szczególnie ubogim, którzy mają do tego wyjątkowe prawo.    

pp/rv

07/04/2018 12:28