Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:

Świat \ Kościół na świecie

USA: biskupi po spotkaniu młodych

Kard. Tobin

08/04/2018 13:49

Episkopat amerykański z wdzięcznością przyjął dokument Instrumentum Laboris  opublikowany po zakończonym spotkaniu młodych w Watykanie, w ramach przygotowań do synodu. Biskupi amerykańscy są wdzięczni przede wszystkim za otwarcie i szczerość młodych delegatów. „Inspirujące jest usłyszeć, że młodzi mają wielkie pragnienia zaangażowania się w życie Kościoła i głębokie pragnienie wzrastania w wierze” – powiedział kardynał Joseph Tobin  przewodniczący komisji episkopatu ds. duchowieństwa, życia konsekrowanego i powołań.

Jednym z wielu pozytywnych owoców uczestnictwa młodych Amerykanów w przedsynodalnym spotkaniu jest ich zaangażowanie w żywy i szczery dialog. „Jestem wyjątkowo wdzięczny, że młodzi gotowi są do współpracy, by zwiększać zaangażowanie swych przyjaciół w życie Kościoła. Szczególnie jestem wdzięczny za ich chęć przyprowadzania tych, spośród swoich przyjaciół, którzy nie praktykują już wiary w Kościele katolickim” – twierdzi arcybiskup Charles Chaput metropolita Filadelfii, delegat na Synod.

Jednak sytuacja młodych pozostających w Kościele, także nie jest wolna od różnorodnych wyzwań – stwierdzili delegaci. Młodzi katolicy nie są dostatecznie katechizowani. Ich braki wiedzy religijnej i formacji są często krytykowane przez starszych, tych samych, którzy jak na ironię narzekają na brak młodych w Kościele. Inne problemy to wrastająca liczba młodych zapadających na choroby psychiczne, nadużywanie mediów społecznościowych, czy pornografia. Delegaci wiążą duże nadzieje z faktem, że biskupi amerykańscy są otwarci na dialog z młodymi.

A. Pożywio, Chicago/rv

08/04/2018 13:49