Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:
Radio Watykańskie

Strona główna / Kościół

Radio Maryja w Watykanie


W Watykanie przebywa dziś pielgrzymka Radia Maryja, Telewizji Trwam i Naszego Dziennika. Jak podali organizatorzy, uczestniczy w niej ok. 10 tys. pątników. Ich obecność na audiencji ogólnej nie uszła uwadze Benedykta XVI, który dał temu wyraz w słowie do Polaków. Słuchaj: RealAudioMP3

„Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzinę Radia Maryja, z biskupami. Każdy człowiek niesie w sobie tajemniczą tęsknotę za Bogiem. Pragnienie spotkania z Nim jest zaczynem wiary, wewnętrznym impulsem do szukania Go. Módlmy się, aby ten Rok wiary był dla nas wszystkich czasem osobistego spotkania z Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”.

Dziś rano Mszę dla pątników odprawił w Bazylice św. Piotra kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Na rozpoczęcie liturgii podkreślił wielki wkład toruńskich mediów w dzieło ewangelizacji: „Pan wie, ile dobra zostało posiane w sercach słuchaczy przez wspólną modlitwę, głoszenie Ewangelii, katechezę, informację o życiu Kościoła czy bezpośrednie relacje z uroczystości i podróży papieskich. Z serca przyłączam się do waszego dziękczynienia!”.

Kard. Bertone zaznaczył też, że radio i telewizja jako narzędzia ewangelizacji potrzebują odpowiedniego personelu. „Trzeba, by osoby zaangażowane – kierownictwo, redaktorzy i sami słuchacze – byli natchnionymi Duchem Świętym, wiernymi naśladowcami Chrystusa, gotowymi świadczyć o Nim z miłością wobec wszystkich, zarówno braci w wierze, jak i tych, którzy nie podzielają takich samych przekonań” – podkreślił sekretarz stanu.

Z kolei abp Wacław Depo, który wygłosił homilię, zachęcił środowisko Radia Maryja i Telewizji Trwam, aby nie zniechęcało się przeszkodami, które stawia się im drodze: „Jako chrześcijanie i jako Polacy, obywatele ziemskiej ojczyzny, powinniśmy mieć prawo do kształtowania życia społecznego i politycznego w świetle swojej wiary i przekonań. Winniśmy mieć prawo do głoszenia prawdy Ewangelii i przekazywanego w mediach obrazu. Dlatego pytamy się otwarcie: w imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i Telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej?”.

O celach kolejnej już wizyty rodziny Radia Maryja w Watykanie mówił natomiast o. Tadeusz Rydzyk CSsR: „Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu i Matce Najświętszej, że możemy być tutaj u stóp apostolskich na wezwanie Ojca Świętego, by w Roku Wiary wyznać ją tu razem z Piotrem naszych czasów”.

W programie pielgrzymki przewidziano jeszcze modlitwę przy grobie Jana Pawła II oraz Apel Jasnogórski na Placu św. Piotra.

kb/ rv