Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:
Radio Watykańskie

Strona główna / Dokumenty watykańskie

Papieskie motu proprio o instytucjonalnym podporządkowaniu spraw seminariów i katechezy


Zmiany w watykańskich dykasteriach co do seminariów duchownych i katechezy, zapowiedziane przez Papieża trzy miesiące temu, 27 października, przyjęły kształt prawny. Zostały dziś opublikowane jego dwa listy apostolskie w formie «motu proprio»: Ministrorum institutio i Fides per doctrinam, które wprowadzają odnośne modyfikacje do konstytucji apostolskiej o Kurii Rzymskiej Pastor Bonus, ogłoszonej przez Jana Pawła II ćwierć wieku temu, w 1988 r. Wejdą one w życie za dwa tygodnie.

List apostolski Benedykta XVI Ministrorum institutio – „Formacja duchownych” – przenosi na Kongregację ds. Duchowieństwa pieczę nad seminariami, które podlegały dotychczas kompetencjom Kongregacji Edukacji Katolickiej. Nosiła ona również nazwę dykasterii Seminariów i Instytucji Naukowych, obecnie skróconą o pierwszy człon. Odtąd będzie się zajmowała tylko porządkiem studiów akademickich filozofii i teologii, podczas gdy na Kongregację ds. Duchowieństwa przechodzi wszystko, co dotyczy formacji, życia i posługi prezbiterów i diakonów diecezjalnych – od budzenia powołań do formacji stałej, na którą dokument kładzie szczególny nacisk. Do tej dykasterii przechodzi też zatem Papieskie Dzieło Powołań Kapłańskich, działające dotąd przy Kongregacji Edukacji Katolickiej. Natomiast dotychczasowa Komisja Międzydykasterialna ds. Równomiernego Rozmieszczenia Kapłanów w Świecie zostaje zniesiona.

Drugi opublikowany dziś dokument przenosi katechezę, którą dotychczas zajmowała się Kongregacja ds. Duchowieństwa, do kompetencji najmłodszej watykańskiej dykasterii. Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji będzie odtąd podlegać działająca od 40 lat, od 1973 r., przy wspomnianej kongregacji Międzynarodowa Rada Katechetyczna.

List apostolski Fides per doctrinam zaczyna się stwierdzeniem, że wiara musi być wspierana nauczaniem, które oświeca umysły i serca wiernych. Wymaga dziś tego dramatyczny kryzys wiary – pisze Ojciec Święty. Zleca on dykasterii ds. nowej ewangelizacji troskę o formację religijną wiernych i czuwanie, by przebiegała ona zgodnie z Magisterium Kościoła. Ta Papieska Rada ma też zatwierdzać z ramienia Stolicy Apostolskiej katechizmy, uzyskawszy uprzednio zgodę Kongregacji Nauki Wiary.

ak/ rv