Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:
Radio Watykańskie

Strona główna / Kultura i Społeczeństwo

Lublin: IV Chrześcijański Tydzień Społeczny


„O godność człowieka i ład społeczny” – to hasło rozpoczętego dziś w Lublinie IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego. Debatom, seminariom i wykładom towarzyszy refleksja nad aktualnością przesłania Jana Pawła II dla współczesnych Polaków oraz pytanie: „Jakiej Polski chcemy?”

Wydarzenie współorganizują Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni. Uczestnicy rozmawiają „na temat godności, rodziny, pracy – na temat tego wszystkiego, co nas martwi i zastanawia w polskim życiu społecznym” – podkreśla Anna Moskwa, wiceprezes Fundacji. W Tygodniu uczestniczą liderzy i przedstawiciele organizacji, ruchów i grup nieformalnych przejętych troską o budowanie sprawiedliwości społecznej w Polsce i Europie oraz chcący rozwiązywać problemy w duchu nauczania społecznego Kościoła.

„Niezbędny jest ład społeczny. On nie tworzy się «sam», nie może go stworzyć wolny rynek, jak niektórzy błędnie twierdzą – zauważa dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL ks. prof. Stanisław Fel. – Z chrześcijańskiego punktu widzenia trzeba tu odpowiedniej polityki społecznej, odwołującej się do głównej wartości, jaką jest godność osoby ludzkiej, i do praw człowieka. Wtedy ów ład będzie dobrze skonstruowany i będzie umożliwiał rozwój człowieka w wymiarach społecznym, gospodarczym i politycznym”.

Wykład inauguracyjny wygłosił metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, łącząc go z otwarciem wystawy o bł. Janie Pawle II. Inną wystawę poświęcono pamięci kard. Stefana Wyszyńskiego. W programie jest debata publicystów pt. „Media wobec najsłabszych”. Oficjalne otwarcie Tygodnia poprzedziło dwudniowe zamknięte międzynarodowe seminarium dla przedstawicieli związków zawodowych, organizacji społecznych i pracowniczych, zatytułowane „Jak pogodzić pracę z życiem rodzinnym?”.

K. Hudzik, Lublin