Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:
Radio Watykańskie

Strona główna / Kościół

Ks. Rudolf Pierskała biskupem pomocniczym w Opolu


Diecezja opolska będzie miała nowego biskupa pomocniczego. Ojciec Święty mianował nim ks. Rudolfa Pierskałę, kanclerza tamtejszej kurii biskupiej. 54-letni duchowny pochodzi z Kędzierzyna-Koźla. Po ukończeniu seminarium duchownego w Nysie został w 1985 r. wyświęcony na kapłana diecezji opolskiej. Studia kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał doktorat z zakresu liturgiki. Przedmiot ten wykładał następnie w Opolu, gdzie na tamtejszym uniwersytecie uzyskał habilitację. Będąc dotychczas kanclerzem kurii, ks. Pierskała pełnił też szereg innych funkcji. Był wikariuszem biskupim ds. dyscypliny sakramentów, członkiem Diecezjalnych Rad: Duszpasterskiej i ds. Stałej Formacji Kapłanów, diecezjalnym ceremoniarzem oraz adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

„W tej chwili rzeczywiście z jednej strony czuję w sercu ogromną, radosną wdzięczność Panu Jezusowi za tak wielkie obdarowanie, a z drugiej strony też taką pokorę płynąca z niegodności, by być wybranym «Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem...» – powiedział Radiu Watykańskiemu biskup nominat. – Dlatego w tych dniach, a szczególnie dzisiaj modlę się takimi słowami: «Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego»”.

Ks. Pierskale nie jest obce doświadczenie duszpasterskie. „Ostatnie dwa lata jeździłem do pomocy w każdą niedzielę do parafii oddalonej o 60 km od Opola, do proboszcza, który jest moim kolegą kursowym, gdzie ma on dwie filie. A więc niedziele spędzałem na parafii, głosiłem też homilie, czyli mam takie doświadczenie parafialne pracy z ludźmi. Lubię ogród, pracę w ogrodzie, tylko teraz było mało czasu na to. Lubię miód. Mój ojciec miał w domu pasiekę, pszczoły. Dziś liturgiczne wspomnienie św. Ambrożego, którego czci się też jako patrona pszczelarzy. Widzę jako swoje zadanie, by stać przy biskupie opolskim, pomagać mu, wspierać go, bo jestem jego pomocnikiem. Realizować powierzone przez niego zadania” – powiedział nowy opolski biskup pomocniczy.

tc, jd/ rv