Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:
Radio Watykańskie

Strona główna / Świat / Kościół na świecie

Bliżej beatyfikacji apostoła Kazachstanu i zakonnicy konwertytki z judaizmu


Wśród 17 zatwierdzonych wczoraj przez Papieża dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dwa dotyczą sług Bożych związanych z Polską. Zacznijmy jednak od postaci, która jest już najbliższa kanonizacji. To zmarła ponad pół wieku temu, w 1957 r., bł. Maria Elżbieta Hesselblad. Ta szwedzka luteranka nawróciła się na katolicyzm w Stanach Zjednoczonych i założyła w Rzymie nową gałąź zakonu brygidek. Beatyfikował ją w 2000 r. Jan Paweł II. Ojciec Święty zatwierdził dekret o cudzie przypisywanym jej wstawiennictwu.

Inny taki dekret dotyczy zmarłego przed 40 laty, w 1974 r., w Karagandzie ks. Władysława Bukowińskiego. Ten urodzony w Berdyczowie na Ukrainie kapłan diecezji krakowskiej poświęcił się przed wojną pracy na Wołyniu, a od wojny pozostał w Związku Sowieckim, cierpiąc prześladowanie, więziony przez wiele lat w łagrach, ale wciąż duszpasterzując. Ks. Bukowiński stał się apostołem Kazachstanu i całej sowieckiej Azji Środkowej. Zatwierdzenie cudu to już ostatni etap przed beatyfikacją.

Natomiast jeden z zatwierdzonych wczoraj dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o heroiczności cnót dotyczy zmarłej przed 30 laty, w 1986 r., w Krakowie siostry Emanueli Kalb. Urodzona w żydowskiej rodzinie w Jarosławiu Chaje, inaczej Helena, mając 19 lat , pod koniec I wojny światowej, zetknęła się w szpitalu z zakonnicami. Poznawszy bliżej Chrystusa uznała, że to On jest oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem. Przyjęła chrzest w katedrze w Przemyślu, a potem wstąpiła do zakonu Kanoniczek Ducha Świętego.

Pozostałe dekrety wspomnianej dykasterii odnoszą się w większości do osób konsekrowanych, głównie założycieli i założycielek zgromadzeń zakonnych. Stwierdzają też heroiczność cnót dwóch ludzi świeckich. Są to: żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku ojciec rodziny, Szwajcar Nikolaus Wolf (zm. 1832), i zmarły w 1945 r. w obozie koncentracyjnym w Hersbrucku w Niemczech Włoch Teresio Olivelli.

ak/ rv