Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:
Radio Watykańskie

Strona główna / Watykan i Stolica Apostolska / Wydarzenia watykańskie

Przedstawiciel Watykanu na forum ONZ: ubóstwo i pokój


Ubóstwu trzeba się przeciwstawiać we wszystkich wymiarach społecznych, a nie w samych tylko kategoriach gospodarczych. Każdemu człowiekowi trzeba zapewnić należną mu godność i zdrowe środowisko. Przypomniał o tym w nowojorskiej siedzibie ONZ watykański obserwator przy tej organizacji. Abp Bernardito Auza wystąpił tam 2 lutego na spotkaniu poświęconym „Strategiom wykorzeniania ubóstwa celem osiągnięcia zrównoważonego rozwoju dla wszystkich”. Zwrócił uwagę, że zarówno pokoju, jak wykorzenienia ubóstwa nie można osiągnąć raz na zawsze. Trzeba o nie zabiegać nieustannie.

Wielu sądzi dziś, że nic im nie zagraża, tymczasem miliony ludzi w różnych częściach świata cierpi na co dzień z powodu konfliktów zbrojnych – stwierdził stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zwrócił uwagę, że dochodzi do tego nawet w miejscach uważanych do niedawna za całkiem bezpieczne. Zagrożeniem są także nierówności ekonomiczne i napięcia społeczne. Abp Auza wskazał na konieczność położenia kresu konfliktom, będącym główną przyczyną masowych migracji. Potrzebna jest do tego odpowiednia polityka i konkretne inwestowanie, zwłaszcza w edukację młodzieży, której należy też dać zatrudnienie oraz możliwość wnoszenia wkładu w społeczeństwo i budowanie pokoju, aby nie padła łupem ekstremistycznych ideologii. Papieski dyplomata zaapelował też na forum ONZ, by wspierać i chronić rodzinę, która ma kluczowe znaczenie dla równowagi społeczeństwa, jak również otaczać opieką migrantów i uchodźców.

ak/ rv