Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:
Radio Watykańskie

Strona główna / Świat / Kościół na świecie

Zmarł kard. Miloslav Vlk, arcybiskup senior stolicy Czech


Praski arcybiskup senior, kard. Miloslav Vlk, zmarły 18 marca rano w stolicy Czech „po bolesnej chorobie znoszonej z wiarą i zaufaniem Panu”, był gorliwym i szczodrym pasterzem Kościoła. Tak pisze o nim Papież w telegramie kondolencyjnym, który przesłał na ręce jego następcy, kard. Dominika Duki.

„Wspominam z podziwem jego wytrwałą wierność Chrystusowi, pomimo wyrzeczeń i prześladowań Kościoła, jak też jego owocną i różnoraką działalność apostolską – podkreśla Ojciec Święty. – Była ona ożywiona pragnieniem, by dawać wszystkim świadectwo radości Ewangelii, zabiegając o autentyczną odnowę Kościoła, wierną zawsze posłusznie natchnieniom Ducha Świętego”.

Miloslav Vlk, urodzony w 1932 r. na południu Czech, wstąpił po wojnie  do niższego seminarium duchownego, gdzie zdał maturę. Nie mógł jednak przygotowywać się dalej do kapłaństwa, bo komuniści wszystkie seminaria w Czechosłowacji zamknęli. Pracował w przemyśle, a po wojsku studiował archiwistykę, z której zrobił doktorat. Dopiero mając 32 lata mógł wstąpić do wyższego seminarium. Po święceniach dwukrotnie odebrano mu prawo wykonywania posługi kapłańskiej, co jednak czynił w ukryciu, podczas gdy oficjalnie był pracownikiem fizycznym. W 1990 r. Jan Paweł II mianował go biskupem Czeskich Budziejowic, rok później arcybiskupem Pragi, a potem po trzech latach kardynałem.

ak/ rv