Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:
Radio Watykańskie

Strona główna / Papież / Działalność papieska

Franciszek w Noc Zmartwychwstania: dajmy się zaskoczyć nowością


„Idźmy i dajmy się zaskoczyć tą inną jutrzenką, dajmy się zadziwić nowością, jaką może dać tylko Chrystus” – nawoływał Papież podczas Wigilii Paschalnej, którą w nocy odprawił w Bazylice Watykańskiej.

W swojej homilii na Noc Zmartwychwstania Franciszek nawiązał do Marii Magdaleny oraz innej Marii, które udawały się w niedzielę o świcie do grobu Jezusa zgodnie z opisem z Ewangelii św. Mateusza, czytanym na liturgii.

„Dwie kobiety potrafiące nie uciekać, potrafiące wytrwać, mierzyć się z życiem takim, na jakie ono wygląda, potrafiące znosić gorzki smak niesprawiedliwości. I oto one – przed grobem, między cierpieniem a niezdolnością do utraty nadziei, do zgody na to, że wszystko zawsze czeka ów koniec” – wskazał Papież.

Wszystkie cierpienia i bóle przerywa zmartwychwstanie Chrystusa. Żywy Jezus ofiaruje się nam na nowo za darmo.

„Puls serca Zmartwychwstałego jest tym, co zostało nam dane i co mamy z kolei przekazywać innym jako przemieniającą moc, jako zaczyn nowej ludzkości. Poprzez zmartwychwstanie Chrystus nie tylko odwalił kamień z grobu, ale chce także rozbić wszystkie przeszkody zamykające nas w naszych jałowych pesymizmach, w naszych światach wyrachowanych koncepcji oddalających nas od życia, w naszych obsesyjnych poszukiwaniach bezpieczeństwa i bezgranicznych ambicjach, zdolnych do igrania godnością innych osób” – podkreślił Franciszek.

Na zakończenie Papież wskazał też na konieczność głoszenia Dobrej Nowiny o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią, powracając do ewangelicznego przykładu dwóch kobiet.

„Jak z nimi weszliśmy do grobu, tak zachęcam was, byście z nimi wyruszyli, powrócili do miasta, powrócili do naszych kroków i naszych spojrzeń. Każdy z nas wszedł do swego grobu, zapraszam więc do opuszczenia go. Idźmy wraz z nimi, aby głosić ową wieść, idźmy... Do wszystkich miejsc, w których wydaje się, że grób miał ostatnie słowo i gdzie wygląda na to, że śmierć stanowiła jedyne rozwiązanie. Idźmy, aby głosić, dzielić się, objawić, że taka jest prawda: Pan żyje. Żyje i pragnie zmartwychwstać w wielu twarzach, które pogrzebały nadzieję, pogrzebały marzenia, pogrzebały godność. A jeśli nie jesteśmy zdolni, aby pozwolić, żeby Duch prowadził nas na owej drodze, to nie jesteśmy chrześcijanami” – powiedział Ojciec Święty.

tm/ rv