Media społecznościowe:

RSS:

Radio Watykańskie

Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem

język:
Radio Watykańskie

Strona główna / Papież / Działalność papieska

Ojciec Święty: orędzie Urbi et Orbi


Po Mszy Franciszek odkrytym samochodem przejechał między sektorami ustawionymi na Placu św. Piotra, pozdrawiając zgromadzonych. Następnie udał się do głównej loggi bazyliki, skąd wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi.

W Orędziu Papież zauważył, iż to sam Bóg, Dobry Pasterz, przybywa, aby nas szukać i aby nas zbawić. Niestrudzenie idzie za zagubionymi na pustyniach świata i pociąga na swoją drogę życia. Pan szczególnie pragnie odnaleźć tych, którzy zeszli na bezdroża, samotnych, zmarginalizowanych. Troszczy się o wszystkich wyzyskiwanych, dyskryminowanych, uzależnionych. Towarzyszy osobom zmuszonym do opuszczenia swojej ziemi z powodu konfliktów zbrojnych, ataków terrorystycznych, klęski głodu, reżimów opartych na ucisku. Dlatego Franciszek zachęcił przywódców państw do odwagi, aby unikać rozprzestrzeniania się konfliktów i powstrzymać handel bronią.

Następnie powierzył Bogu szczególnie te miejsca na świecie, gdzie ludzie doświadczają przemocy, głodu, gdzie potrzeba dialogu i pokoju.

„W tych czasach niech [Jezus Zmartwychwstały] szczególnie wspiera wysiłki osób czynnie działających na rzecz niesienia ulgi i pociechy ludności cywilnej w Syrii, która pada ofiarą wojny nieustannie siejącej przerażenie i śmierć. Wczoraj właśnie miał miejsce ostatni atak na uciekinierów, dokonany przez nieznanych sprawców. Spowodował on wiele ofiar śmiertelnych i wielu rannych. Niech [Pan] da pokój całemu Bliskiemu Wschodowi, począwszy od Ziemi Świętej, a także w Iraku i Jemenie. Oby nie zabrakło bliskości Dobrego Pasterza mieszkańcom Południowego Sudanu, Sudanu, Somalii i Demokratycznej Republiki Konga, którzy cierpią z powodu przeciągających się konfliktów, potęgowanych przez niezwykle poważny głód, dotykający niektóre regiony Afryki. Niech Zmartwychwstały Jezus wspiera wysiłki tych, którzy, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, angażują się na rzecz zapewnienia dobra wspólnego społeczeństwom naznaczonym nieraz napięciami politycznymi i społecznymi, jakie doprowadziły niekiedy do przemocy. Niech możliwe będzie budowanie mostów dialogu, kontynuując walkę z plagą korupcji i poszukiwanie właściwych pokojowych rozwiązań sporów, aby instytucje demokratyczne się rozwijały i umacniały w pełnym poszanowaniu państwa prawa” - kontynuował Franciszek.

Mówiąc o kontynencie europejskim, Papież zwrócił szczególną uwagę na cierpiącą Ukrainę oraz na sytuację ludzi młodych, dla których brak pracy.

„Niech Dobry Pasterz dopomoże ziemi ukraińskiej, ciągle nękanej krwawym konfliktem, w odzyskaniu zgody i wspiera inicjatywy mające na celu złagodzenie dramatów osób, które ponoszą konsekwencje walk. Oby Zmartwychwstały Pan, nieustannie napełniający kontynent europejski swym błogosławieństwem, obdarzył nadzieją osoby przeżywające chwile kryzysu i trudności, zwłaszcza z powodu poważnego problemu braku pracy, szczególnie dla ludzi młodych” – powiedział Ojciec Święty.

Orędzie poprzedzające błogosławieństwo Urbi et Orbi Papież zakończył wezwaniem, skierowanym do wszystkich chrześciajn, którzy w tym roku tego samego dnia obchodzą Święta Wielkanocne, aby wspólnie zabrzmiało ich wołanie: „Niech zatem jednym głosem rozbrzmiewa w każdej części ziemi najpiękniejsza wieść: «Pan prawdziwie zmartwychwstał, jak zapowiedział».  Niech On, który zwyciężył mroki grzechu i śmierci, da pokój naszym czasom” – zakończył orędzie Franciszek.

Po nim Ojciec Święty udzielił uroczystego błgosławieństwa Urbie et Orbi i życzył wszystkim obecnym na Placu, jak i tym, którzy łaczyli się z nim poprzez różne środki społecznego przekazu, aby Jezus Zmartwychwstały ożywiał nadzieję w rodzinach i wspólnotach, a szczególnie wśród młodych, którzy stanowią przyszłość Kościoła i świata.

pp/ rv